Chủ nhật, ngày 11-12-2016
Công cụ làm việc cá nhân


Thái tử Vương Quốc Bỉ Phi-líp và Công nương Ma-tin-đơ sẽ thăm chính thức Việt Nam

MOFA 08/3/2012 - Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thái tử Vương quốc Bỉ Phi-líp và Công nương Ma-tin-đơ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 – 16/3/2012.